Civilingenjör i teknisk kemi

Forskargrupper

Analytisk kemi

Analytisk kemi är en inriktning inom kemin som huvudsakligen handlar om metoder för separation, identifikation och kvantifiering av ett provs olika komponenter.

Ekokemi

Ekokemi-gruppens huvudsakliga forskningsintressen är biokatalys, bioremediering samt syntes, extraktion och analys av naturprodukter.

Pågående forskningsprojekt

BioRem Fiber

Projektet BioRem Fiber utvecklar marknadsanpassad miljöteknik för att ta upp och sanera fiberbankar och fiberrika sediment längs Västernorrlands kust. Bioremedieringen sker med hjälp av svamp,...

NeoPulp

NeoPulp är ett 8-årigt forskningsprogram med målet att studera hur träfibrer beter sig i tillverkningsprocesser och hur de omvandlas till produkter som papper, kartong och 3D-formade förpackningar.

Sidan uppdaterades 2023-05-31