Civilingenjör i teknisk kemi

Forskargrupper

Analytisk kemi

Analytisk kemi är en inriktning inom kemin som huvudsakligen handlar om metoder för separation, identifikation och kvantifiering av ett provs olika komponenter.

Ekokemi

Ekokemi-gruppens huvudsakliga forskningsintressen är biokatalys, bioremediering samt syntes, extraktion och analys av naturprodukter.

Pågående forskningsprojekt

NeoPulp

NeoPulp är ett 8-årigt forskningsprogram med målet att studera hur träfibrer beter sig i tillverkningsprocesser och hur de omvandlas till produkter som papper, kartong och 3D-formade förpackningar.

Sidan uppdaterades 2024-02-05