Dataanvändning och databehov relaterat till stora olyckor och kriser

Studien om dataanvändning och databehov inriktar sig främst på tillämpningar av kvantitativ eller semi-kvantitativ riskanalys inom området samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.

Databaser

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2022-12-27