Vår ambition är att bidra till en bättre värld. Utifrån vår forskningsexpertis jobbar vi för en positiv samhällsutveckling, genom ett kritiskt förhållningssätt.

Vi breddar synen på vad digitalisering är, och kan bli

Fler kompetenser medför att problem och lösningar kan belysas och förstås brett. En majoritet av oss har två unika kompetenser, vilket skapar bra förutsättningar för att kunna forska om och utveckla det som kan kallas ”nydigitalisering”. Våra medarbetare är allt från informatiker, statsvetare, sociologer, arkiv- och informationsvetare, logistiker, beslutsteoretiker etc. Och digitaliseringsexperter.

Några av de vi samarbetat med:

Regionala och kommunala verksamheter, SKR, Kommunförbund och primärvård, Länsstyrelser och myndigheter såsom DIGG, Polismyndigheten, MSB, Riksarkivet, Energimyndigheten och Bolagsverket. Privata aktörer, såsom elbolag, it-konsulter, telekom-företag.

 

Kontakt