Den tillitsbaserade och vetenskapande socialtjänsten

Studien syftar till att synliggöra hur tillitsbaserad styrning tar sig uttryck på lednings- och medarbetarnivå inom socialtjänsten, samt utforska vilka kvalitetseffekter det ger när forskning integreras med socialarbetares vardag genom ett digitalt verktyg (IT-stöd).

Ett par som klättrar, den ena hjälper den andra upp till en avsats. I bakgrunden solnedgång.

Fakta

Projektperiod

220201-221231

Kommunsamverkan

Projektmedlemmar

Finansiärer

Timrå Kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2023-03-31