Carolina Klockmo

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Olofsdotter, G. , Giritli Nygren, K. , Bergström, G. , Bolin, M. , Klockmo, C. , Nyhlén, S. , Sjöberg, I. & Tjulin, Å. (2024). Study protocol: Local labour market programs–institutional structures, organizational forms and lived experiences. PLOS ONE, vol. 19: 1  

Tjulin, Å. , Krasser, P. & Klockmo, C. (2023). Den vetenskapande socialtjänsten : - hur en social medieplattform kan göra vardagens verkstad till vetenskap. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 30: 2, ss. 649-660.  

Tjulin, Å. & Klockmo, C. (2023). Learning through co-creation across internal organisational professions and responsibilities. Journal of Workplace Learning, vol. 35: 9, ss. 101-116.  

Giritli Nygren, K. , Olofsdotter, G. , Sjöberg, I. , Klockmo, C. & Bolin, M. (2022). Närmare men inte nära nog : hur arbete osynliggörs vid kommunala arbetsmarknadsenheter. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 48: 2, ss. 54-72.    

Sjöström, R. , Klockmo, C. , Söderström, L. & Nilsson, G. (2020). Learning Experiences Among GP Registrars After a Focused Cardiac Ultrasound Training Program : A Qualitative Interview Study. BMC Medical Education,    

Sjöström, R. , Söderström, L. , Klockmo, C. , Patrician, A. , Sandström, T. , Björklund, G. , Hanstock, H. & Stenfors, N. (2019). Qualitative identification and characterisation of self-reported symptoms arising in humans during experimental exposure to cold air. International Journal of Circumpolar Health, vol. 78: 1    

Klockmo, C. & Marnetoft, S. (2016). Experiences of working from a freestanding position as a case manager when supporting clients in the Swedish welfare system.. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 39: 2, ss. 123-129.  

Klockmo, C. , Marnetoft, S. , Selander, J. & Nordenmark, M. (2014). Important components to create personal working alliances with clients in the mental health sector to support the recovery process. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 37: 1, ss. 40-47.  

Klockmo, C. , Marnetoft, S. , Nordenmark, M. & Dalin, R. (2012). Knowledge and attitude regarding recovery among mental health practitioners in Sweden. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 35: 1, ss. 62-68.  

Klockmo, C. , Marnetoft, S. & Nordenmark, M. (2012). Moving toward a recovery-oriented approach in the Swedish mental health system : an interview study of Personligt Ombud in Sweden. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3, ss. 1-16.    

Doktorsavhandlingar

Klockmo, C. (2013). The role of personligt ombud in supporting the recovery process for people with psychiatric disabilities. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 173)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Klockmo, C. , Zimic, S. & Carpholt, C. (2023). FoU-miljöers bidrag till socialtjänstens arbete med social hållbarhet. I Socialtjänstens arbete med social hållbarhet : insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Studentlitteratur AB. S. 153-168.

Klockmo, C. & Bergroth, A. (2023). Rehabiliteringsmodeller. I Rehabiliteringsvetenskap : Perspektiv, aktörer och strategier för hälsa i arbetslivet. Studentlitteratur AB. S. 273-290.

Klockmo, C. & Warne, M. (2023). Samhälleliga och individuella faktorers betydelse för arbetslivsinriktade insatser. I Rehabiliteringsvetenskap : Perspektiv, aktörer och strategier för hälsa i arbetslivet. Studentlitteratur AB. S. 201-221.

Konferensbidrag

Tjulin, Å. & Klockmo, C. (2023). Värdeskapande vetenskapande för socialtjänsten. I FALF 2023 Arbetets gränser : Program och abstrakt, 2023.  

Tjulin, Å. & Klockmo, C. (2021). To learn across Internal Organizational Boarders and Responsibilites – challenges and facilitators. Paper presented at the FORSA 2021, Iceland [DIGITAL], November 11 – 12, 2021.

Rapporter

Bergström, G. , Klockmo, C. & Tjulin, Å. (2023). En beskrivning av arbetsmarknadsverksamheternas (AME) innehåll och arbetsprocesser i åtta kommuner : En delrapport. Mittuniversitetet :    

Tjulin, Å. & Klockmo, C. (2023). Slutrapport : Den tillitsbaserade och vetenskapande socialtjänsten. Östersund : Mittuniveristetet

Klockmo, C. & Tjulin, Å. (2022). Slutrapport: In på arbetsmarknaden - ett lärandeperspektiv på utveckling av stödinsatser och behov av samverkan – socialtjänstens perspektiv. Östersund : Mittuniversitetet

Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Klockmo, C. , Olofsdotter, G. & Sjöberg, I. (2021). Att komma närmare men inte nära nog? : Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system. Sundsvall : Mid Sweden University  

Bolin, M. & Klockmo, C. (2021). Tid för återhämtning? : - en utvärdering av Projekt arbetstid. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (FoU Västernorrland 2021:1).  

Bolin, M. & Klockmo, C. (2018). Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare : 7 timmars aretsplatsförlagd arbetstid som metod. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (FoU Västernorrland 2018:3).    

Klockmo, C. & Jakobsson Lund, A. (2017). Medarbetardriven förändring : Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid, en drivkraft för att utveckla nya arbetssätt. Härnösand : (FoU Västernorrland 2017:1).    

Klockmo, C. , Zimic, S. & Jakobsson - Lund, A. (2016). En väg in : Arbetsmarknadstorget, en plattform för samverkan. Härnösand : (FoU Västernorrland 2016:7).    

Klockmo, C. , Jonsson, P. & Skimmermo, H. (2016). Mer än bara en anställning : KomiJobb, en aktiv insats med syfte att främja utveckling. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:1).  

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Härnösand - åsikter och attityder : LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:15).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Kramfors - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:13).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Sundsvall - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:14).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:16).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Ånge - åsikter och attityder : LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:18).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Örnsköldsvik - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:17).    

Klockmo, C. & Dalin, R. (2015). Arbetsmiljö i daglig verksamhet : Brukarnas perspektiv. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:1).    

Klockmo, C. (2015). En väg till arbetslivet : Krami, en möjlighet för personer som önskar bryta sin kriminella livsstil.. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:2).    

Klockmo, C. & Sjölander, A. (2015). I gränslandet mellan sfi och arbetslivsinriktade insatser. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:4).  

Klockmo, C. & Bostedt, G. (2015). Med målet att skapa samverkan mellan idéburen och offentlig sektor : det första steget. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:3).    

Klockmo, C. , Rosenberg, D. & Dalin, R. (2006). Empowerment och personliga ombud : från princip till resultat. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (Arbetsutvecklingsrapport / FoU Västernorrland 2006:3).

Sidan uppdaterades 2023-09-21