Digitala tjänster - från policy till slutanvändare

Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Timrå Kommun. Syftet är att identifiera och skapa förståelse för digitaliseringsinitiativs avsedda nyttor i strategier på olika nivåer (EU, nationell, regional, och kommunal) för att sedan jämföra dessa med aktuell praktik.

Kalender på iPad

Förstudie Digitala tjänster

Fakta

Projektperiod

181001-200401

Kommunsamverkan

Finansiärer

Timrå Kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2021-09-21