Leif Sundberg

Forskare|Researcher

Jag har en bred repertoar med forskning inom informatik / informationssystem. Jag har publicerat flertalet artiklar i vetenskapliga journaler (t.e.x., Safety Science och Information Polity) och presenterat min forskning på internationella konferenser.

Jag har en utbildningsbakgrund inom filosofi och medie- & kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Efter att ha tagit ut kandidatexamen i dessa ämnen använde jag dem senare som bas till en gymnasielärarutbildning från Mittuniversitetet. Jag disputerade i Informationssystem 2019. Min avhandling med titeln "The Relation Between Digital Technology and Values: Thinking Through Multiple Technologies" vann andra plats i Svenska Informationssystemsakademins (SISA) Börje Langefors-pris 2020. Nu är jag aktiv som forskare i informationssystem vid Mittuniversitetet och universitetslektor vid Umeå universitet.

Bakgrund

- BA Philosophy.
- BA Media and Communication.
- MA Education.
- PhD Information Systems.

Forskningsområden

- Teknikfilosofi
- Digital förvaltning
- Risksamhället

Mina forskningsintressen berör risker och värden relaterade till digitalisering i offentlig sektor. Forskningen sker inom forskargrupperna Forum för digitalisering (FODI) och Risk and Crisis Research Centre (RCR).

Forskning

Jag arbetar deltid som forskare i informationssystem vid Mittuniversitetet. Jag forskar och agerar som biträdande doktorandhandledare inom området e-Government / digital government.

Undervisning

Jag har tidigare undervisat och handlett studenter vid programmet för industriell organisation och ekonomi.

Extra kontaktinformation

Leif Sundberg at Google Scholar.

Leif Sundberg at Umeå University

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karlström, D. , Lidén, G. & Sundberg, L. (2023). Explaining variations in the implementation and use of e-petitions in local government. Information Polity,  

Heidlund, M. & Sundberg, L. (2023). What is the value of digitalization? Strategic narratives in local government. Information Polity,  

Heidlund, M. & Sundberg, L. (2022). Evaluating e-Government : Themes, trends, and directions for future research. First Monday, vol. 27: 12  

Gidlund, K. L. & Sundberg, L. (2022). Unveiling 100 years of digitalization as a scholarly object. First Monday, vol. 27: 8  

Gidlund, K. L. & Sundberg, L. (2021). Undisclosed creators of digitalization : A critical analysis of representational practices. Information Polity, vol. 26: 1, ss. 3-20.  

Sundberg, L. (2019). Electronic government : Towards e-democracy or democracy at risk?. Safety Science, vol. 118, ss. 22-32.  

Sundberg, L. (2019). Value Positions and Relationships in the Swedish Digital Government. Administrative Sciences, vol. 9: 1    

Sundberg, L. & Larsson, A. (2017). The Impact of Formal Decision Processes on e-Government Projects. Administrative Sciences, vol. 7: 2    

Sundberg, L. (2016). Risk and Decision in Collaborative e-Government: An Objectives-Oriented Approach. Electronic Journal of e-Government, vol. 14: 1, ss. 35-46.    

Artiklar, forskningsöversikter

Sundberg, L. (2023). Towards the Digital Risk Society : A Review. Human Affairs,  

Doktorsavhandlingar

Sundberg, L. (2019). The Relation Between Digital Technology and Values : Thinking Through Multiple Technologies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 308)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Große, C. , Nyman, M. & Sundberg, L. (2020). Information Technology Consulting Firms’ Readiness for Managing Information Security Incidents. I Information Systems Security and Privacy. Springer Publishing Company (Communications in Computer and Information Science). S. 48-73.  

Sundberg, L. & Olsson, A. (2017). Mitt - Ditt - Vårt universitet. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall / Östersund : Mid Sweden University. S. 17-30.  

Konferensbidrag

Sundberg, L. , Florén, H. & Sundberg, H. (2023). Enterprise architecture adoption in government : a public value perspective. I Proceedings of the 16th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, September 2023.. S. 254--262.  

Rizk, A. , Toll, D. , Sundberg, L. & Heidlund, M. (2023). The Evolution of Government Strategies from IT to Digitalization : A Comparative Study of Two Time Periods in Swedish Local Governments. I Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 14130).. S. 431--445.  

Sundberg, L. & Gidlund, K. L. (2022). Dimensions of e-Participation : Levels of Participation and Citizen Configurations. I ICEGOV 2022 : 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, Guimarães Portugal.. S. 173--179.  

Heidlund, M. & Sundberg, L. (2021). How is Digitalization Legitimised in Government Welfare Policies? : An Objectives-Oriented Approach. I CEUR Workshop Proceedings.. S. 199--207.  

Sundberg, L. (2020). Diffusion of E-services : Data from Seven Swedish Municipalities. I EGOV-CeDEM-ePart Conference, Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Workshops, Posters, and Projects of the InternationalConference EGOV-CeDEM-ePart 2020.. S. 185--193.    

Strömberg, J. , Sundberg, L. & Hasselblad, A. (2020). Digital maturity in theory and practice : A case study of a swedish smart-built environment firm. I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 1344--1348.  

Åhag, P. , Hsu, Y. J. , Olsson, L. & Sundberg, L. (2020). The Impact of SARS-CoV-2 on Engineering Education : Student Perceptions from Three Countries. I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 1266--1270.  

Hasselblad, A. & Sundberg, L. (2020). When Worlds Collide : Comparing the Logic of the Industrial and Welfare Societies. I EGOV-CeDEM-ePart 2020 : Proceedings of Ongoing Research, Practitioners,Workshops, Posters, and Projects of the InternationalConference EGOV-CeDEM-ePart 2020.. S. 317--326.  

Samstad, A. , Sundberg, L. & Larsson, A. (2019). Assessing Stakeholder Preferences in Urban Planning : A Multi-Attribute Utility Approach. I IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.. S. 1417--1421.  

Sundberg, L. (2019). Digitalization: Rise of the (Mega)machines. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 114--118.  

Sundberg, L. (2019). From Automatic Data Processing to Digitalization : What is Past is Prologue. I Electronic Government : 18th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, September 2–4, 2019, Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)). S. 31--42.    

Sundberg, L. (2019). If Digitalization is the Solution, What is the Problem?. I Abstracts of Papers presented at the 19th European Conference on Digital Government ECDG 2019.. S. 136--143.    

Sundberg, L. (2019). Teaching Fundamental Concepts of Industrial Engineering and Management by Using Examples from the Video Game Industry. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 911--915.  

Sundberg, L. , Gidlund, K. L. & Olsson, L. (2019). Towards Industry 4.0? : Digital Maturity of the Manufacturing Industry in a Swedish Region. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 731--735.  

Sundberg, L. & Larsson, A. (2019). What is the value of digital services? : Data from a Swedish municipality. I Proceedings of the European Conference on Digital Government, ECDG.. S. 258--263.  

Sundberg, L. (2018). Enablers for Interoperability in Decentralized e-Government Settings. I Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age (dgo '18), Delft, Netherlands..  

Sundberg, L. (2018). Shaping up e-Participation Evaluation : A Multi-criteria Analysis. I Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) : 10th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2018, Krems, Austria, September 3-5, 2018.. S. 3--12.  

Sundberg, L. & Lindblad-Gidlund, K. (2017). Value-Based Decision Making : Decision Theory Meets e-Government. I Electronic Government: Lecture Notes in Computer Science : 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings.. S. 351--358.    

Sundberg, L. (2016). Decision Making and Value Realization in Multi-Actor e-Government Contexts. I The IOS conference proceedings for the Dual IFIP EGOV and ePart 2016.. S. 147--154.    

Licentiatavhandlingar

Sundberg, L. (2017). Public Values and Decision Making in the Swedish e-Government Context. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 130)  

Manuskript

Gidlund, K. L. & Sundberg, L. Undisclosed Practices of Digitalization - A critical analysis of representational practice and power.

Proceedings (redaktörsskap)

Ahlin, K. (ed.) , Mozelius, P. (ed.) & Sundberg, L. (ed.) (2020). Digitalization in times of transition. Association for Information Systems

Rapporter

Sundberg, L. & Gidlund, K. L. (2022). Digitalt deltagande i offentlig sektor : En kritisk granskning. Naturvårdsverket  

Sundberg, L. , Gidlund, K. L. , Larsson, A. & Nyhlén, S. (2020). Digitala tjänster : från policy till slutanvändare. Sundsvall : Mid Sweden University  

Sidan uppdaterades 2023-10-31