Digitala Verktyg i Engelsk Språkundervisning

Detta projekt inom engelsk språkvetenskap syftar till att samla in information om digitala verktyg och tillhandahålla exempel på hur de kan användas som effektiva metoder i engelsk språkundervisning. Projektet fokuserar främst på hur de används i skolor men ägnar sig också åt universitetsstudier.

Lärare undervisar elever som sitter framför en dator.

Fakta

Projektperiod

211201-221231

Projektledare

Rachel Allan

Universitetslektor|Senior Lecturer

Projektmedlemmar

Irina Shaw

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Sidan uppdaterades 2023-03-31