Utbytesstudenter från Tyskland

Pedagogik

Pedagogikämnets forskningsstrategi är väl förankrad i lärosätets vision att vara ett globalt lärosäte med regionalt engagemang. Grundidén är att ansvara för ett brett kunskapsområde inriktat mot lärande och kunskapsbildning i vid mening inom det pedagogiska fältet.

Pågående forskningsprojekt

Berikande Utmaning

Detta är ett projekt i samverkan med Härnösands kommun och Technichus Science Center i enlighet med samverkansavtalet. Syftet är att öka kunskapen om särskilt begåvade elever, deras behov och...

Create your future

Unga människor står utanför utbildning och arbetsmarknad i Mellersta Norrland, som har en överskottsgeografi. Syftet med ESF-projektet Create your future är att undersöka och hitta lösningar gällan...

Framtidens Välfärd: Vård och Skola

Programmets mål är att bana väg för större satsningar med möjlighet att utveckla en stark forskningsmiljö, som med koppling till högkvalitativa utbildningar kan säkra kunskaps- och kompetensförsörj...

Främja närvaro - förebygga frånvaro

Projektet syftar till att lärare, rektorer och övrig skolpersonal vid två pilotskolor samt vid kommunens övriga skolor ska utveckla sitt arbetssätt och sina rutiner gällande att förebygga, upptäcka...

Jämställdhet och genus i förskolan

Projektet är ett samarbete mellan MIUN och förskolor i Timrå kommun inom ramen för Samverkansavtalet och programmet Framtidens välfärd: Vård och Skola

Lärare utan gränser

Projektets huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar för gränsövergripande samverkan för en starkare gränsregion mellan kommuner, lärare, lärosäten och lärarstudenter för att vända trenden...

Läslust - Strategier för ökad läsmotivation

Detta forsknings- och utvecklingsprojekt syftar till att utveckla och pröva arbetssätt, verktyg och strategier för att öka elevers läslust. Projektet genomförs i samarbete med personal vid Böle sko...

Läslust i fritidshem

Projektet är ett samarbete mellan MIUN och Brännaskolan i Härnösands kommun inom ramen för Samverkansavtalet och programmet Framtidens välfärd: Vård och Skola.

Tillsammans för ökad skolnärvaro

Detta är ett projekt i samverkan med Ånge kommun i enlighet med samverkansavtalet. Projektet syftar till att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro genom flera parallella satsningar inom...

Anställda inom ämnet pedagogik

Linda Evjen

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428123

Marie Lundgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1427915

Sharon Maes

Universitetslektor, biträdande|Associate Senior Lecturer

+46 (0)10-1428504

Judit Novak

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428034

Lars Sandin

Universitetslektor|Senior Lecturer

Maria Styf

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428734

Frank Sundh

Koordinator|Coordinator

Sidan uppdaterades 2024-02-05