Digitaliserade beslutsstöd –policy och praktik

Förstudien syftar till att skapa ett kunskapsunderlag som kan användas för att värdera nyttan med digitaliserade beslutsstöd som verktyg för att förbättra och utveckla verksamhetsstyrning och samverkansförmåga hos transportsystemets nyckelaktörer.

Sidan uppdaterades 2021-09-21