Effects of air drag and drafting in double poling cross-country skiing

Projektet syftar till att studera betydelsen av drafting i längdskidåkning genom att undersöka hur mycket kraft och energi skidåkare kan spara genom att åka bakom andra skidåkare.

Projekt airdrag

Test med drafting

Drafting i längdskidåkning är ett forskningsområde som är helt outforskat. Mot bakgrund av att allt fler längdskidåknings- och skidskyttetävlingar på internationell nivå genomförs med så kallad masstart så har det en hög relevans att undersöka hur mycket kraft och energi skidåkare kan spara genom drafting, det vill säga att åka bakom andra skidåkare som agerar "lokomotiv" och därmed får ta den största delen av den bromsande kraft som luftmotståndet utgör.

Luftmotståndets betydelse studeras genom att skidåkare åker rullskidor bakom/framför varandra på det stora rullbandet i klimat- och vindtunneln på Sports Tech Research Centre. Resultatet kommer att visa vid vilken åkhastighet och fartvind som energiomsättning och kraftbehov signifikant förändrats mellan att ligga i täten kontra drafting.

Projektledare

Mats Ainegren

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428472

Finansiärer

Sports Tech Research Centre