Arkiv och informationsvetenskap

Arkiv‑ och informationsvetenskap

Pågående projekt

ISERV - Information för (e-)tjänster

Projektet har varit en bred satsning på digitalisering av tjänster. Projektet har utvecklat förutsättningar för att kunna tillhandahålla nya e-tjänster hos både privata företag samt offentlig sekto...

Sidan uppdaterades 2024-02-08