Projektet handlar om att utveckla olika metoder för att hantera de konsekvenser som uppstår med en ökad utbyggnad av förnyelsebar energi i elnät.

Elledningar i stadsmiljö
Mittlyftet 4 maj 2023

Framtidens elnät

Presentation av projektresultat vid Mittlyftet den 4 maj 2023.

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2023-05-15