Elektronik

Inom elektroteknik erbjuder vi utbildning på grundnivå. Utbildning på avancerad nivå och forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet elektronik.

Här kan du läsa mer om forskning på