FUNKVYZ ‑ Visualisering i Mellannorrland (förstudie)

Denna förstudie kommer att undersöka hur universitet, myndigheter, näringsliv och kulturorganisationer kan arbeta tillsammans för att skapa ett visualiseringskluster i Mittsverige. Undersökningar av dessa grupper har visat på ett stort intresse för visualiseringsteknik och samarbete inom området.

Fakta

Projektperiod

140801-141231

Forskargrupper

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2023-06-29