Jonas Jonasson

Universitetsadjunkt|Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mikaelsson, L. & Jonasson, J. (2021). Sustainable built environment in Mid Sweden : Case study based models for sustainable building and construction processes. AIMS Environmental Science, vol. 8: 1, ss. 47-59.    

Konferensbidrag

Zimmerman, J. K. M. , Wickenberg, L. & Jonasson, J. (2023). Bullseye - En ämnesintegrerad undervisningsmetod för rapportskrivande på ingenjörsprogram. Paper presented at the Litteracitet och lärande i högre utbildning, Sundsvall, 26-27 September, 2023

Jonasson, J. , Mikaelsson, L. & Persson, U. (2020). Knowledge management of sustainable construction processes. I IOP Conference Series : Earth and Environmental Science.    

Mikaelsson, L. , Hermansson, F. , Jonasson, J. , Danielski, I. & Lindström, S. (2020). Sustainable building engineering by blended learning. I IOP Conference Series : Earth and Environmental Science.    

Jonasson, J. , Danielski, I. , Mikaelsson, L. & Fröling, M. (2016). Plannig To Build Sustainable? -The Case Of Storsjö Strand. I Proceedings of: Linnaeus ECO-TECH 2016.  

Jonasson, J. , Danielski, I. , Svensson, M. & Fröling, M. (2014). A two family house built to passive house standard in the north of Sweden – environmental system performance. I Proceedings of: Linnaeus ECO-TECH 2014, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014.  

Jonasson, J. , Danielski, I. , Mikaelsson, L. Å. & Fröling, M. (2014). Approach For Sustainable Processes For The Built Environment In Triple Helix Cooperation : The Case Of Storsjö Strand In Östersund. I proceedings of: Linnaeus ECO-TECH 2014, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014.  

Jonasson, J. , Danielski, I. , Svensson, M. & Fröling, M. (2014). Life cycle assessment of a passive house in northern Sweden. I Proceedings of the 20th International Sustainable Development Research Conference Trondheim 18-20 June 2014 : Resilience – the new research frontier. Trondheim :

Rapporter

Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. & Öhman, P. (2019). Hållbart Samhällsbyggande (HåSa) : Om (o)möjligheten att förena olika hållbarhetsdimensioner. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Mikaelsson, L. , Carlman, I. , Fröling, M. , Jonsson, A. , Danielski, I. , Grönlund, E. , Jonasson, J. , van den Brink, P. & et al. (2015). Hållbara utvecklingsprocesser. Projektrapport 2015-03-31. Mittuniversitetet/Tillväxtverket  

Sidan uppdaterades 2024-02-23