Hållbar utveckling

Ekoteknik och miljövetenskap

Pågående forskningsprojekt

Fiber2Comp

Bioremediering genom kompostering erbjuder en hållbar naturbaserad lösning för att sanera förorenade fiberbankars sediment och omvandla dem till en säkrare och stabil produkt för återanvändning som...

Vätgas och kräftor (VOK)

Projektet undersöker om det går att ta vatten från ett vattendrag (till exempel Ljungan) och använda överskottsvärme från vätgastillverkning för att hetta upp vattnet och därigenom döda...

Anställda inom ämnet ekoteknik och miljövetenskap

Nils Nilsson

Forskningsingenjör|Research Engineer

+46 (0)10-1428151

Firoz Shah

Forskningsingenjör|Research Engineer

+46 (0)10-1428833

Jenny Zimmerman

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428178

Sidan uppdaterades 2024-02-05