HET ‑ High Tech E‑Services

Vår region domineras av stora avstånd, vilket hämmar möjligheten att utnyttja tjänster som endast tillhandahålls i stadsområden. Genom att skapa e-tjänster kan tjänsterna göras tillgängliga oberoende av var de finns.

Fakta

Projektperiod

130101-141231

Forskargrupper

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2023-06-30