HOMERISK – Riskhanteringsstrategier när hushåll förlorar strömförsörjning och digital infrastruktur

Projektets tema är medborgarkonsumentens roll i modern riskperception och riskbedömning. Eftersom hushållet är vardagslivets centrala miljö kommer fokus att ligga på dess sårbarhet i situationer där infrastrukturer fallerar, med långvarigt bortfall av samhällsservice som följd.

Fakta

Projektperiod

140101-171231

Projektmedlemmar

SIFO (Statens insitutt for forbruksforskning), Oslo

SIFO (Statens insitutt for forbruksforskning), Oslo

University of Iceland

University of Iceland

Norwegian Museum of Science and Technology

Norwegian Museum of Science and Technology

Sidan uppdaterades 2021-09-21