Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kvarnlöf, L. (2022). Landsbygder i brand : Kroniska kriser och krishantering på periferialiserade platser. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 31, ss. 1-8.  

Kvarnlöf, L. , Montelius, E. & Danielsson, E. (2022). Privilegierad prepping när beredskap mest blir konsumtion. ETC,  

Kvarnlöf, L. (2021). "Bara framtiden kan visa om vi gör det här rätt" : Att göra vardag av den svenska strategin. Sociologisk forskning, vol. 58: 1-2, ss. 133-152.  

Kvarnlöf, L. & Wall, E. (2021). Stories of the storm : the interconnection between risk management strategies and everyday experiences of rurality. Journal of Risk Research, vol. 24: 8, ss. 1016-1029.    

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (2020). Militariseringen av Covid-19. Dagens Arena, vol. Mars: 31

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2019). Hållbarhet, hälsa och hemberedskap : Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 96: 3, ss. 446-454.    

Kvarnlöf, L. (2018). A need to help : stories of emergent behaviour from the scene of accident. International Journal of Emergency Services, vol. 7: 3, ss. 203-213.  

Johansson, R. , Danielsson, E. , Eriksson, K. , Kvarnlöf, L. & Karlsson, R. (2018). At the external boundary of a disaster response operation : The dynamics of volunteer inclusion. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 4, ss. 519-529.    

Heidenstrøm, N. & Kvarnlöf, L. (2018). Coping with blackouts : A practice theory approach to household preparedness. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, ss. 272-282.  

Kvarnlöf, L. (2016). Emergence in the sociology of Mead : Process, interaction and the conditions of social life. Sociologisk forskning, vol. 53: 3, ss. 227-245.    

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2014). Boundary practices at incident sites: Making distinctions between emergency personnel and the public. International Journal of Emergency Services, vol. 3: 1, ss. 65-76.    

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2012). Riskfyllt vatten : Hur individen skapar förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet. Sociologisk forskning, vol. 49: 1, ss. 5-24.

Eliasson, L. (2010). En forskare i räddningsjacka : Om forskarrollens platsbundenhet. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, : 2, ss. 35-45.

Doktorsavhandlingar

Kvarnlöf, L. (2015). Först på plats : Gränsdragningar, positioneringar och emergens i berättelser från olycksplatsen. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 216)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Kvarnlöf, L. (2022). Everyday Life During Covid-19 in Stockholm : A biographical approach. I Covid-19 and the Sociology of Risk and Uncertainty : Studies of Social Phenomena and Social Theory Across 6 Continents. Palgrave Macmillan (Critical Studies in Risk and Uncertainty). S. 147-166.  

Kvarnlöf, L. (2022). Vad är en kris när skogen brinner? : Berättelser om akuta och kroniska kriser. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 58-59.

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (2020). Den kvinnliga hemberedskapen : Genus och ansvar i krisberedskapskampanjer. I Genus, risk och kris. Lunda : Studentlitteratur AB.

Kvarnlöf, L. (2019). När det brinner runt knuten - Risk, roller och resurser i samband med skogsbrandsevakuering. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 17-31.

Konferensbidrag

Kvarnlöf, L. (2022). "This is something that we need to get used to" : Stories about acute and chronic crises. Paper presented at the NEEDS 2022, Copenhagen University, November 1-3, 2022

Eriksson, K. & Kvarnlöf, L. (2021). Forest fires and landscape identity : values, meanings and engagement in local communities. Paper presented at the Northern European Conference on Crisis and Disasters, Mid Sweden University, Sweden, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Kvarnlöf, L. (2021). When Resources aren't enough: Rural (disaster) volunteerism as a compensatory act. Paper presented at the The Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, Mid Sweden University, Sweden, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Johansson, R. , Danielsson, E. , Kvarnlöf, L. & Eriksson, K. (2018). Preconditions of emergence : Volunteerism in disaster response operations. Paper presented at the NEEDS conference, Amsterdam, Netherlands, March 21-23, 2018.

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2013). Boundary practices at incident sites: making distinctions between emergency personnel and the public. Paper presented at the The 11th conference of the European Sociological Association. Turin, August 28th–31st 2013

Rapporter

Kvarnlöf, L. , Danielsson, E. , Ekholm, S. , Eriksson, K. & Johansson, R. (2022). Frivilligheten och skogsbränderna sommaren 2018. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2022:1).  

Wall, E. , Kvarnlöf, L. & Ljungdahl, J. (2022). Individens ansvar och möjligheter vid extraordinära händelser : en litteraturstudie. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2022:3).  

Kvarnlöf, L. (2021). Hemberedskap och vardagens praktiker : Urbana och rurala perspektiv. (MSB 1699 1699).    

Kvarnlöf, L. (2020). Hur kan vi förstå hemberedskap? : En orientering i hemberedskap som politiskt och empiriskt fenomen. (RCR Working Paper Series 2020:1).  

Kvarnlöf, L. , Magnusson, M. & Öberg, L. (2017). Kunskapsöversikt : Övningsverksamhet. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:2).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB forskning ).    

Demarin, E. , Danielsson, E. , Eliasson, L. , Johansson, R. , Olofsson, A. , Sparf, J. & Öhman, S. (2010). Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris : Uppfattning, kommunikation och organisation..  

Sidan uppdaterades 2023-12-29