Hybridstab: Förstudie avseende distansarbete i stab under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap | miun.se

Hybridstab: Förstudie avseende distansarbete i stab under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Covid-19 har tvingat svenska krisaktörer att arbeta på distans över Internet. Men hur ska distansarbete kunna gå till om internet och elförsörjning störs ut?

 Digitalt möte

Finansiärer

Mittuniversitetet Logo för The Remote Lab

Sidan uppdaterades 2022-12-28