2202317-hands-typing-on-laptop-keyboard.jpg

Inom informatik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet