Kommunikativt ledarskap är ett tvåårigt forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. Det var det första svenska forskningsprojektet om kommunikativt ledarskap. Projektet genomfördes i samverkan med näringslivet och pågick under perioden mars 2011 – februari 2013.

 Ekonomi

De företag som deltog i studien: Norrmejerier, Saab, Sandvik, Spendrups och Volvo, arbetar alla långsiktigt med att stärka ledarnas kommunikation.

Forskarna från forskargrupperna CORE och Kvalitetsteknik analyserade deras arbete och tog fram helt ny och unik teori om kommunikativt ledarskap. Begreppet definierades, och centrala kommunikationsbeteenden och principer utvecklades baserat på över 300 intervjuer med chefer och medarbetare. Kommunikativt ledarskap visade sig vara relaterat till resultat, engagemang, förändringsbenägenhet och hälsoaspekter.

Projektet stöddes också av Sveriges Kommunikatörer, som arbetar för att belysa kommunikations­frågornas strategiska betydelse för framgångsrika företag och organisationer.

Fakta

Projektperiod

110101-131231

Forskningscenter

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804