Medie- och kommunikationsvetenskap

Pågående forskningsprojekt

Främja hållbara beteenden genom scenkonst

Detta projekt är starten för ett långvarigt samarbete mellan Mittuniversitetet, Teaterhögskolan i Malmö och andra aktörer vars syfte är utforska metoder inom scenkonst som på sikt kan främja...

Hyperlokala medier och deras demokratiska betydelse

För inte så länge sedan var de bara traditionella medier som producerade journalistik. Så är det inte längre. Det här projektet tittar närmare på de ”hyperlokala” medierna–oberoende medieföretag so...

MEDIADELCOM

En kritisk granskning av medierelaterade risker och möjligheter för deliberativ kommunikation: utvecklingsscenarier i det europeiska medielandskapet.

Sidan uppdaterades 2023-02-10