Sociala medier Mostphotos

Medie- och kommunikationsvetenskap

Pågående forskningsprojekt

Främja hållbara beteenden genom scenkonst

Detta projekt är starten för ett långvarigt samarbete mellan Mittuniversitetet, Teaterhögskolan i Malmö och andra aktörer vars syfte är utforska metoder inom scenkonst som på sikt kan främja...

Kommunicera klimatstrategier

Projektet ska ta fram ny kunskap om hur klimatstrategier och mål på bästa sätt kan kommuniceras på lokal nivå i kommuner och omsättas i praktisk handling.

MEDIADELCOM

En kritisk granskning av medierelaterade risker och möjligheter för deliberativ kommunikation: utvecklingsscenarier i det europeiska medielandskapet.

Sidan uppdaterades 2023-05-22