Medie- och kommunikationsvetenskap

Sociala medier Mostphotos

Inom det akademiska ämnet medie- och kommunikationsvetenskap studeras medier och
kommunikation. Studierna innefattar mediernas och kommunikationens villkor,
inklusive deras produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer samt deras
betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro.

Vid Mittuniversitetet bedrivs studierna i medie- och kommunikationsvetenskap med
inriktning mot fyra områden: journalistik, medieutveckling, organisationers
kommunikation och politisk kommunikation. Studierna inom ämnet medie- och
kommunikationsvetenskap kan dock vara tvärvetenskapligt inriktade beroende på
projektinnehåll.

Pågående forskningsprojekt

Hyperlokala medier och deras demokratiska betydelse

För inte så länge sedan var de bara traditionella medier som producerade journalistik. Så är det inte längre. Det här projektet tittar närmare på de ”hyperlokala” medierna–oberoende medieföretag so...

MEDIADELCOM

En kritisk granskning av medierelaterade risker och möjligheter för deliberativ kommunikation: utvecklingsscenarier i det europeiska medielandskapet.

Politisk humor

Sara Ödmarks doktorsavhandling berör den professionella komikerns roll i samhällsdebatten.