Sociala medier Mostphotos

Medie‑ och kommunikationsvetenskap

Pågående forskningsprojekt

Kommunicera klimatstrategier

Projektet ska ta fram ny kunskap om hur klimatstrategier och mål på bästa sätt kan kommuniceras på lokal nivå i kommuner och omsättas i praktisk handling.

MEDIADELCOM

En kritisk granskning av medierelaterade risker och möjligheter för deliberativ kommunikation: utvecklingsscenarier i det europeiska medielandskapet.

Anställda inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

Kerstin Nyström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428801

Sara Ödmark

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

+46 (0)10-1428789

Sidan uppdaterades 2024-02-05