Kompetens‑ och kursutveckling i samiska frågor

Öka medvetenheten om lärosätets geografiska placering i södra Saepmie och dess roll i regionen, samt skapa förutsättningar för ökad kunskap om och för det samiska samhället. 

Fakta

Projektperiod

210801-230131

Projektledare

Sidan uppdaterades 2023-01-31