Miljöhorisont 2020 beviljades medel från EU:s regionala utvecklingsfond för att utifrån Mittuniversitetets kompetens och regionala aktörers intressen bygga kontaktnät för att leda till en tydlig och känd miljöprofil för regionen.

Fakta

Projektperiod

140101-150101

Institutioner/avdelningar

Projektledare

Erik Hedenström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428729