Universitetsbiblioteket och studentstöd(UB)

UB:s uppdrag är att erbjuda universitets studenter och anställda bibliotekstjänster, publiceringsstöd, lärandestöd, studievägledning, studenthälsa och studiestöd vid funktionsnedsättning.

DSC_5759.jpg

Våra verksamhetsområden

Medieförsörjning

Hanterar allt som rör UB:s inköp och förmedling av medier till universitetets studenter, lärare och forskare. Det gäller  urval och inköp av databaser, tidskrifter, kursböcker och annan litteratur, samt vår fjärrlåneservice. Vi ser också till att universitetsbibliotekets samlingar blir sökbara och tillgängliga dels på plats och dels via bibliotekets webb.

Kontaktperson: Torun Sundström, gruppledare

Publicerings- och lärandestöd

Vi ansvarar för bibliotekets undervisningsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå avseende informationssökning, referenshantering och källkritik. I uppdraget ingår skrivhandledning och handledning i informationssökning samt talboksregistrering. Vi samordnar bemanningen vid våra informationsdiskar och utvecklar bibliotekets kundtjänst. Vi ansvarar för studiemiljön i bibliotekets lokaler och har uppdraget att se till så att lokalerna fungerar och utvecklas utifrån våra besökares behov.

Vi arbetar med digital publicering av avhandlingar och rapporter i Diva, registrering av forskningspublikationer i Diva för spridning till nationella/internationella system, arkivering samt bibliometrisk analys. Vi ger service till forskare/doktorander inklusive hjälp med systematisk litteratursökning, support på referenshanteringssystem och verktyg för val av publikationskanaler. I samarbete med arkiv, jurist och IT är vi en del av en enhet (DAU) som arbetar med hantering av forskningsdata.

Kontaktperson: Daniel Fahlén, gruppledare

Vägledning och särskilt stöd

Vägledning och särskilt stöd har i uppdrag att tillhandahålla central studievägledning, stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning och studenthälsa. Vi erbjuder även stöd och vägledning till studenter som funderar på högskolestudier.

Kontaktperson: Kent Sjöberg, gruppledare

Läs mer om Vägledning och särskilt stöd här:

Central studievägledning

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Samordning av studenthälsan

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Danielsson

Bibliotekarie|Librarian

010-142 85 20

Andrew Butterworth

Bibliotekarie|Librarian

010-142 88 17

Anette Mårtén

Studievägledare

010-142 83 35

Anita Frisk

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 83 43

Anna Hallqvist

Handledare för pedagogiskt stöd

010-142 83 03

Anna Holmqvist

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 81 03

Anna-Lena Stöök

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 88 62

Ann-Christine Hägglund

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 89 82

Bengt Redeborn

Bibliotekarie|Librarian

010-142 80 22

Emil Berggren

Bibliotekarie|Librarian

010-142 84 53

Eva Lundin

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 88 28

Gertrud Ivarsson

Bibliotekarie|Librarian

010-142 83 76

Helena Söderberg

Samordnare studenthälsofrågor

010-142 84 87

Jonas Degerfält

Bibliotekarie|Librarian

010-142 80 12

Karl-Oskar Göransson

Bibliotekarie|Librarian

010-142 84 07

Kent Sjöberg

Handläggare|Administrative Officer

010-142 88 73

Kerstin Mårtensson

Bibliotekarie|Librarian

010-142 81 14

Lars Våge

Bibliotekarie|Librarian

010-142 88 88

Lill Furudahl

Bibliotekarie|Librarian

010-142 86 93

Linda Rasmusson

Studievägledare

010-142 83 10

Liselott Jacobson

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 84 61

Lotta Olsson

Studievägledare|Study Counsellor

010-142 79 46

Lovisa Larsson

Bibliotekarie|Librarian

010-142 78 59

Maja Hörnberg

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 85 23

Malin Johansson

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 84 86

Maria Forslin

Systemspecialist|Systemspecialist

010-142 88 45

Maria von Essen

Bibliotekarie|Librarian

010-142 87 30

Marie Rönnlund

Bibliotekarie|Librarian

010-142 85 28

Marlene Franzén

Bibliotekarie|Librarian

010-142 87 20

Mattias Sjöqvist

Språkhandledare|Språkhandledare

010-142 79 02

Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

010-142 84 77

Nils Wikström

Studievägledare|Study Counsellor

010-142 85 98

Olivia Ekman

Bibliotekarie|Librarian

010-142 80 15

Oskar Hammargren

Bibliotekarie|Librarian

010-142 87 10

Renée Abrahamsson

Bibliotekarie|Librarian

010-142 87 87

Robin Zetterberg

Handledare pedagogiskt stöd

010-142 79 43

Saman Rashid

Bibliotekschef|Head Librarian

010-142 85 50

Sara Ahlin

Studievägledare|Study Counsellor

010-142 89 45

Sonya Edström

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 79 56

Torun Sundström

Bibliotekarie|Librarian

010-142 89 93

Ulf Andersson

Studievägledare

010-142 78 60

Victoria Engman

Biblioteksassistent|Library Assistant

010-142 89 90

Kontakt

Saman Rashid

Bibliotekschef|Head Librarian

010-142 85 50