Universitetsbiblioteket och studentstöd(UB)

UB:s uppdrag är att erbjuda universitets studenter och anställda bibliotekstjänster, publiceringsstöd, lärandestöd, studievägledning, studenthälsa och studiestöd vid funktionsnedsättning.

Biblioteket Campus Östersund

Våra verksamhetsområden

Medieförsörjning

Hanterar allt som rör UB:s inköp och förmedling av medier till universitetets studenter, lärare och forskare. Det gäller  urval och inköp av databaser, tidskrifter, kursböcker och annan litteratur, samt vår fjärrlåneservice. Vi ser också till att universitetsbibliotekets samlingar blir sökbara och tillgängliga dels på plats och dels via bibliotekets webb.

Kontaktperson: Torun Sundström, gruppledare/tf. bibliotekschef

Publicerings- och lärandestöd

Vi ansvarar för bibliotekets undervisningsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå avseende informationssökning, referenshantering och källkritik. I uppdraget ingår skrivhandledning och handledning i informationssökning samt talboksregistrering. Vi samordnar bemanningen vid våra informationsdiskar och utvecklar bibliotekets kundtjänst. Vi ansvarar för studiemiljön i bibliotekets lokaler och har uppdraget att se till så att lokalerna fungerar och utvecklas utifrån våra besökares behov.

Vi arbetar med digital publicering av avhandlingar och rapporter i Diva, registrering av forskningspublikationer i Diva för spridning till nationella/internationella system, arkivering samt bibliometrisk analys. Vi ger service till forskare/doktorander inklusive hjälp med systematisk litteratursökning, support på referenshanteringssystem och verktyg för val av publikationskanaler. I samarbete med arkiv, jurist och IT är vi en del av en enhet (DAU) som arbetar med hantering av forskningsdata.

Kontaktperson: Daniel Fahlén, gruppledare

Vägledning och särskilt stöd

Vägledning och särskilt stöd har i uppdrag att tillhandahålla central studievägledning, pedagogiskt stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning och studenthälsa. Vi erbjuder även stöd och vägledning till studenter som funderar på högskolestudier.

Kontaktperson: Helena Söderberg, gruppledare

Läs mer om Vägledning och särskilt stöd här:

Central studievägledning

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Samordning av studenthälsan

Kontakt

Torun Sundström

Bibliotekarie|Librarian

010-142 89 93