Universitetsbibliotek och studentstöd (UB)

UB:s uppdrag är att erbjuda universitets studenter och anställda bibliotekstjänster, publiceringsstöd, lärandestöd, central studievägledning, studenthälsa pedagogiskt stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning.

Biblioteket Campus Östersund

Sidan uppdaterades 2021-12-30