Om governmentaliseringen av hållbarhet: fallet med förebyggande av översvämninsrisk i Sverige

Ett doktorandprojekt om styrningen av förebyggande av översvämningsrisk.

Översvämning

Detta avhandlingsarbete försöker öka förståelsen av hur komplexa hållbarhetsproblem blir governmentaliserade i det moderna samhället. Med andra ord, hur de blir något som kräver styrning på samhällsnivå.

För att göra det studerar Per Becker förebyggande av översvämningsrisk i Höje Å avrinningsområde i södra Sverige. Genom att undersöka vem som är involverad, hur de organiserar sig, deras mentala modeller, hur de förebygger översvämningar och hur dessa praktikregimer har kommit till, försöker forskningen erbjuda en kritik som inte är fördömande eller skuldbeläggande, utan istället systemisk och transformerande. En kritik som är informativ för att förstå samhällsstyrning i relation till andra hållbarhetsproblem i det moderna samhället.

Per Becker disputerade den 28 maj 2021 med avhandlingen "On the Governmentalization of Sustainability: the Case of Flood Risk Mitigation in Sweden". Läs avhandlingen här.

Fakta

Projektperiod

161201-210531

Samarbetspartners

Projektledare

Per Becker

Doktorand|Doctoral Student