Parakanot

Inom tävlingsidrott för människor med funktionsnedsättning så finns det skillnader i prestationsförmågan, vilket man kompenserar genom klassificering där slutresultatet justeras beroende på individens funktionsnedsättning. Projektet syftar till att göra klassificeringen i parasport mer rättvis.

Sports Tech Research Centre
Simuleringsmodell av parakanot från The AnyBody Modelling System (www.anybodytech.com).

Projektledare

Jonas Danvind

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428354

Marie Ohlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428947