Project ‘Leading cultural diversity in the Elderly care organizations in Sundsvalls kommun

Project ‘Leading cultural diversity in the Elderly care organizations in Sundsvalls kommun

Det främsta syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen mellan ledare och anställda med annan bakgrund än svensk på arbetsplatser, särskilt inom äldreomsorgen inom socialtjänsten i Sundsvall. Vidare ska studien ge insyn i hur dessa medarbetare integreras på arbetsplatsen. Studien är i linje med Socialtjänstens behov i Sundsvalls kommun och bidrar till att utveckla arbetsförutsättningarna som kan leda till hållbar organisering genom att förse ledarna med kunskap för att hantera sina medarbetargrupper på ett mer effektivt sätt.

Fakta

Projektperiod

160101-180101

Forskningscenter

Projektledare

Solange Hamrin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 84 13

Finansiärer

Logo