Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller

Inom kulturella och kreativa näringar med utgångspunkt i forskning kring regionala strategiska nätverk kartlägga tidigare forskning om affärsmodellinnovationer kopplat till nätverkssamarbeten.

Fakta

Projektperiod

160401-161031

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2021-09-21