Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller

Inom kulturella och kreativa näringar med utgångspunkt i forskning kring regionala strategiska nätverk kartlägga tidigare forskning om affärsmodellinnovationer kopplat till nätverkssamarbeten.

Identifiera vilka hinder som behöver överbryggas och möjligheter som kan finnas för strategisk samverkan kring utveckling av affärsmodellinnovationer, nya samarbeten och affärer bland delvis konkurrerande företag och organisationer.

Slutrapport från förstudien

Läs beslutsdokumentet för mer information

Fakta

Projektperiod

160401-161031

Kommunsamverkan

Projektledare

Edith Andresen

Universitetslektor

010-1428684

Projektmedlemmar

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9