Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller

Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller

Inom kulturella och kreativa näringar med utgångspunkt i forskning kring regionala strategiska nätverk kartlägga tidigare forskning om affärsmodellinnovationer kopplat till nätverkssamarbeten.

Fakta

Projektperiod

160401-161031

Kommunsamverkan

Projektledare

Edith Andresen

Universitetslektor

+46 (0)10-1428684

Projektmedlemmar

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9