Risker i ett klimatanpassat Sverige

I denna förstudie undersöks klimatanpassning och -omställning i Sverige ur ett långtidsperspektiv. Studien ska undersöka inte bara de positiva sidorna av klimatanpassningen utan även de eventuella risker, eller negativa bieffekter, som klimatanpassningen för med sig.

Elledningar i stadsmiljö

Fakta

Projektperiod

200701-210131

Projektledare

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

Finansiärer

Läs mer

Sidan uppdaterades 2021-09-21