Samverkan och samordning av kriskommunikation vid coronakrisen 2020 (SACK20)

Syftet med studien är att analysera svenska myndigheters samverkan och samordning av kriskommunikationen under coronapandemin, och dess inverkan på beslutsfattande.

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2022-12-28