Smart markanvändning för hållbar tillväxt

Denna förstudie syftar till att utreda förutsättningarna för aktörer i regionen att bedriva en “smartare” markanvändning, med högre lönsamhet och lägre miljöpåverkan, med hjälp av nya högteknologiska verktyg, grundad i lokal högklassig forskning.

Skog i Östersund

Finansiärer

Logga Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen

Sidan uppdaterades 2022-12-28