Målet med projektet är att personer med demenssjukdom erbjuds stöd för att kunna öka känslan av sammanhang och ges möjligheter att kunna bo hemma längre i välkänd miljö, samt att både anhöriga och närstående kan känna sig trygga i det.

Projektet inkluderar två kommuner och har till syfte att med hjälp av ett personcentrerat multidimensionellt stödprogram stödja och/eller förbättra känsla av sammanhang och därmed upplevd livskvalitet hos hemmaboende personer med demenssjukdom samt ge stöd till deras anhöriga. En viktig del i projektet är också att förbättra kunskaperna hos personal om personer i tidigt skede av demenssjukdom inom kommunen.

Läs projektansökan

Fakta

Projektperiod

181201-211231

Projektledare

Härnösands kommun: Pär Hägglund, enhetschef för Anhörig och närståendeenheten, socialförvaltningen

Härnösands kommun: Pär Hägglund, enhetschef för Anhörig och närståendeenheten, socialförvaltningen

Finansiärer