Den nationella situationen om bristande studiemotivation som Sveriges Elevkårer visat är intressant för Sundsvalls kommun.

I de lokala verksamhetsplaner som gymnasieprogrammen vid Sundsvalls gymnasium skrivit för läsåret 2015/2016 har en högt prioriterad verksamhet varit att höja elevers studiemotivation. Detta med anledning av att Sundsvall för pår 2015 ligger 10% under rikssiffror för tillhörd kommungrupp vad avser studentgenomströmning.  Forskningsprojektet fokuserar vad som avgör gymnasieelevers studiemotivation/ brist på motivation. Målsättningen med studien är at bidra till en förbättrad förståelse för vad som avgör grad av studiemotivation. Studien blir i sin tur värdefull för Sundsvalls kommuns skolors arbete med att hjälpa elever att lyckas i sina studier likväl som innehåll i Mittuniversitetets lärarutbildningar.  

Beviljad finansiering: 380 000 sek

Hämta slutrapporten här

Studiemotivation- En studie av fyra utbildningsprogram vid Sundsvalls gymnasium.

Fakta

Projektperiod

170401-180228

Kommunsamverkan

Projektledare

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

010-1428125

Lena Boström

Professor|Professor

010-1428263

Projektmedlemmar

Jonas Larsson, Barn och utbildning

Jonas Larsson, Barn och utbildning

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.