Utveckling av e-hälsoverktyget PRISMcc för att stödja egenvård och livshantering bland äldre

Sammanfattning av förstudie

Många äldre lever med multisjuklighet, två eller flera sjukdomar, vilket medför lägre livskvalitet, högre sjukvårdsanvändning, och större risk för sjukdomsförsämring. Egenvård och livshantering är dagliga handlingar personer gör för att leva ett bra liv trots sjukdom, exempelvis medicinering, anpassad aktivitet eller användning av hjälpmedel. Genom att ge stöd för egenvård och livshantering för äldre med multisjukdom kan dessa leva mer självständigt, uppleva mer välmående och utnyttja mindre sjukvård. E-hälsa är en unik möjlighet att öka tillgänglighet och delaktighet för patienter och brukare.

Vår internationella forskargrupp (Sverige och Canada) i samarbete med Sundsvalls kommun, patientföreningar och via konsultstöd avser att utveckla ett e-hälsoverktyg som kan hjälpa vårdpersonal att individanpassa stöd för egenvård.

Syftet med den aktuella studien är att undersöka klinisk relevans och användningsområden för ett e-hälsoverktyg vilket ger viktig information för att starta upp och anpassa utvecklingsprocessen.

e-hälsoverktyget heter Patient Reported Inventory of Self-Management on Chronic Conditions (PRISMcc). Målet är att hjälpa vårdpersonal att individanpassa stödet till multisjuka äldre.

Beviljad finansiering

500 000 sek

 

Fakta

Projektperiod

180601-200229

Institutioner/avdelningar

Kommunsamverkan

Projektledare

Eva Dannetun

Prorektor |Pro vice-chancellor

010-1428543

Projektmedlemmar

Markku Paanalahti, Sundsvalls kommun

Markku Paanalahti, Sundsvalls kommun

Anders Engelholm, Sundsvalls kommun

Anders Engelholm, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.