trädkronor i solsken fotograferade underifrån.

Barn‑ och Ungdomsentrén i Västernorrland

Barn och Ungdomsentrén (BUE) i Västernorrland startade i februari 2022 och syftet är att möta barn och ungdomar i ett tidigt skede via digitala vårdmöten för att förebygga och motverka negativ utveckling av psykisk ohälsa.

Fakta

Projektperiod

230901-251231

Samarbetspartners

Sidan uppdaterades 2023-09-05