Projektet BioRem Energi & Metall bygger på konceptet cirkulär bioekonomi och försöker skapa möjligheter att behålla mer av skogsbruksmaterialet inom ett värdeskapande system till skillnad från att generera bioavfall.

BioRemEnergiMetall

Finansiärer

Bo Rydins Stiftelse

Sidan uppdaterades 2023-03-21