Kompetensförsörjning genom livslångt lärande ‑ KOLL

Näringslivets behov av yrkeskunniga ingenjörer med avancerad IT-kompetens är stort. I detta projekt ska en modell för arbetsintegrerat lärande utvecklas för att möta behovet samt stärka studenternas kontakt med näringslivet.

Studiesituation, C-huset Sundsvall

Projektledare

Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428697

Projektmedlemmar

Lars Persson Skandevall

Bron Innovation

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2024-03-05