RESECTOR: Reinterpreting Sector Responsibility in Nordic Crisis Management after COVID‑19

Forskningsprojektet syftar till att studera hur covid-19 utmanade de nordiska ländernas krishanteringssystem och genom lärdomar främja utveckling av krishantering i de nordiska länderna, med ett särskilt fokus på krishantering över sektorsgränser

People standing in line one meter apart.

Projektledare

Rasmus Dahlberg

Rasmus Dahlberg

Royal Danish Defence College

Projektmedlemmar

Andreas Hagedorn Krogh

Andreas Hagedorn Krogh

Royal Danish Defence College

Christian Lo

Christian Lo

Nord University

Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson

RISE Research Institutes of Sweden

Ann-Torill Tørrisplass

Ann-Torill Tørrisplass

Nord University

Finansiärer

Blå logotyp med texten Nordforsk.

Sidan uppdaterades 2023-10-05