Skötsel av den bebyggelsenära naturmiljön för att möta en ökad framtida brandrisk

Forskningsprojektet handlar om hur marker i gränsområdet mellan stad och natur kan designas för att minska risken för bränder på bebyggelse, samt möjligheter och hinder för dess implementering.

En brandman står i högt gräs och håller i en kraftig gren. Gräset bredvid hen brinner. I bakgrunden syns flera hus.

Fakta

Projektperiod

211201-251130

Projektledare

Frida Vermina Plathner

Frida Vermina Plathner

Projektmedlemmar

Jonas Sjöström

Jonas Sjöström

Anders Granström

Anders Granström

Finansiärer

Formas logotyp

Sidan uppdaterades 2023-03-21