Gertrud Alirani

Universitetslektor|Senior Lecturer

Forskning

Min forskning rör sig kring frågor om hur politik implementeras, i samverkan mellan olika samhällsaktörer, och med ett särskilt intresse för områden som hållbarhet, klimat och krisberedskap.

Undervisning

Jag undervisar i kurser inom främst offentlig förvaltning, policy och miljöpolitik

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Petridou, E. , Johansson, R. , Eriksson, K. , Alirani, G. & Zahariadis, N. (2023). Theorizing reactive policy entrepreneurship : A case study of Swedish local emergency management. Policy Studies Journal,  

Doktorsavhandlingar

Alirani, G. (2020). Miljöintegrering i praktisk tillämpning : En policystudie av två lokala stadsutvecklingsprocesser. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 329)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Olausson, P. M. & Alirani, G. (2015). Miljöpolitik på lokal nivå : Från miljöskydd till klimatanpassning. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 127-148.

Konferensbidrag

Alirani, G. & Olausson, P. M. (2017). Different approaches to flood risk management in Sweden : The river groups in Indalsälven/Ljungan and Ljusnan. Paper presented at the SWEPSA 2017, Karlstad, 4-6 oktober, 2017

Rapporter

Danielsson, E. , Alirani, G. , Oscarsson, O. , Große, C. , Olausson, P. M. , Jacobsson, J. & Öhman, S. (2023). Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:2).  

Olausson, P. M. , Ahrens Kayayan, V. , Alirani, G. , Danielsson, E. , Lundgren, M. , Mujezinovic, D. , Petersson, F. & Öhman, S. (2021). Sandvikens kommun – Hanteringen av Corona-pandemin våren 2020. Östersund : Mittuniversitetet  

Alirani, G. , Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2019). "Det är inte så lätt och samtidigt, det är inte så svårt" : Slutrapport från projektet: Ökade kunskaper om Östersunds kommuns integrationsservice. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Övrigt

Alirani, G. , Petridou, E. , Johansson, R. & Eriksson, K. (2022). Varför brinner skogen? Lokala svar på ett globalt problem.  

Sidan uppdaterades 2023-09-30