VEM ‑ Verkningsfull miljöbedömning av kumulativa effekter för vägar och järnvägar

Forskningsprojektet "Verkningsfull och effektiv miljöbedömning i transportplaneringen" (VEM) är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Illustration till forskningsprojektet VEM

Finansiärer

Logotyp Trafikverket

Sidan uppdaterades 2023-06-01