Mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet har följande avtal tecknats.