Denna bilaga tydliggör och beskriver samverkansmodellen inom ramen för samverkansavtalet. Fokus är beslutsprocess, uppföljning, roller och ansvar samt olika arbetsformer.

Sidan uppdaterades 2022-02-02