Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig hållbar tillväxt i Östersunds kommun.

I första hand är det forskning och utveckling i anslutning till områden inom idrott/vintersport, sportteknologi, besöksnäring/outdoor samt risk och kris som prioriteras. Men också andra områden av ömsesidigt intresse som till exempel samverkan och kompetensförsörjning ska också kunna erhålla stöd.