Amanda Tomasdotter

Amanda Tomasdotter

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46101428871
  • E-postadress: amanda.tomasdotter@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K306
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Anställd vid ämnet: Nationalekonomi