Anders Johansson

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, ss. 55-70.  

Giritly Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2015). (Re)assembling the ‘Normal’ in Neoliberal Policy Discourses : Tracing Gender Relations in the Age of Risk. Nordic Journal of Social Research, vol. 6, ss. 24-43.    

Johansson, A. (2013). Teori, estetik och läsning. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, ss. 100-101.

Johansson, A. (2011). ”Klang – ihålig tomhet eller meningsfullresonans eller… (Hegel och Hallberg)”. Aiolos, : 42

Johansson, A. (2011). Om rätten att ifrågasätta människan. Derrida och djuren.. Aiolos, : 40-41, ss. 173-184.

Johansson, A. (2010). De goda männen och de starka kvinnorna. Provins, : 3

Johansson, A. (2010). Kritik och politik. Provins, : 1

Degerman, P. & Johansson, A. (2010). Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader response-teori. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, ss. 59-69.  

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2010). Reading normalised knowledge production from a feminist perspective - a case study. IARTEM e-journal, vol. 3: 1, ss. 18-38.    

Johansson, A. (2009). Apropå Norrland: erfarenheter, fakta och kunskap. Provins, : 2, ss. 32-36.

Johansson, A. (2009). Högt eller lågt, sant eller falskt. Provins, : 1, ss. 16-22.

Johansson, A. (2009). Samband. Provins, : 4

Johansson, A. (2008). Provinsiella oförutsägbarheter med mera… : Demokratins paradoxer och samtida konst och litteratur. Provins, : 3

Johansson, A. (2006). Att säga sanningen : Ludvig Nordström och litteraturen. Provins : nordsvenskt magasin, : 3

Johansson, A. , Johansson, A. & Johansson, A. (2006). En fråga om att säga vi eller jag : vad betyder ett namn? ; en författare och två litteraturvetare diskuterade detta och andra gravallvarligheter via fax och e-post under en vecka. Glänta, : 1-2

Johansson, A. (2001). Till frågan om etikens universella giltighet : om etik, dekonstruktion och tre dikter av Rainer Maria Rilke. Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik, : 16/17, ss. 97-121.

Johansson, A. (1997). Historien som upprepning : de Man, Kierkegaard. Aiolos, : 1

Artiklar, recensioner

Johansson, A. (2011). Recension i Samlaren av Linn Areskougs avhandling Den svenske mannens gränsland. Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit. Samlaren, vol. 132, ss. 217-224.

Johansson, A. (2010). Recension av Carin Franzén Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, ss. 204-206.

Johansson, A. (2007). The Nothing That Is. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 36: 1-2, ss. 133-136.

Böcker

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2016). Utmaningar : feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen. Malmö : Universus Academic Press

Doktorsavhandlingar

Johansson, A. (2000). Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik.. Diss. Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 2000 (Stockholm studies in history of literature : )

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, A. (2017). Dekadens, vitalism, snusk, lort och renhet : Ludvig Nordströms pånyttfödelse. I Modernitetens uttryck och avtryck : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Åbo : Åbo Akademi.

Johansson, A. (2017). Nudda kråka : ohållbar poesi. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 134-134.  

Johansson, A. (2017). Om nyliberala subjekt, normkritik och detta att vara tillsammans. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (AKADEMI). S. 105-130.

Giritli Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2016). Normalisation meets governmentality : Gender equality reassembled. I Challenging the Myth of Gender Equality in Sweden. London : Policy Press. S. 49-68.  

Johansson, A. (2016). Standardmjölk, standardkor, konst-igheter och genus : Ett tack för tänkandet tillsammans. I Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet Forum for gender studies (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Johansson, A. (2016). Vad som helst : Det inessentiella hos Edith Södergran. I Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag.

Johansson, A. (2015). Tomas Lack och telefonen : Teknologi och rasism i en novell av Ludvig Nordström. I "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet. S. 55-71.

Söderberg, E. , Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2014). Neoliberalism - A regime of fear?. I Walking beside : Challeging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 106-113.

Johansson, A. (2013). De goda männen och de starka kvinnorna : Om gemenskaper utifrån Millennium-sviten. I Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 121-131.

Johansson, A. (2013). Flickorna – makten, friheten och det estetiska. I Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press.

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2013). Introduktion: Vilken fråga är Lisbeth Salander ett svar på i dagens Sverige?. I Millenium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 4-9.

Johansson, A. (2013). Litteraturen, närläsningen och det socialt normala. I Fält i förvandling : Genusvetenskaplig litteraturforskning. Gidlunds förlag.

Johansson, A. (2013). Negotiating with Neoliberal Instrumentalism : The Foreseeable and the Uncontrollable. I The Social Politics of Research Collaboration. New York : Routledge. S. 89-102.  

Johansson, A. , Söderberg, E. & Fahlgren, S. (2013). The Emotional Politics of Belonging. I The Emotional Politics of Research Collaboration. New York, London : Routledge. S. 99-112.  

Fahlgren, S. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2011). A room of our own :  A collective biography of an exercise in interdisciplinary feminism.. I Normalization and “outsiderhood” : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State.. UAE : Bentham eBooks. S. 106-116.  

Johansson, A. (2011). Democratic Values as Normal Values : On Normalization as a Social Process. I Normalization and Outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks. S. 80-90.  

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Mulinari, D. (2011). INTRODUCTION: CHALLENGING NORMALIZATION PROCESSES IN A NEOLIBERAL WELFARE STATE. I NORMALIZATION AND "OUTSIDERHOOD" : Feminist readings of a neoliberal welfare state. UAE : Bentham eBooks (Rethinking research and professional practices in term of relationality, subjectivity and power). S. 1-1.  

Johansson, A. (2011). Reading as transgressing "the normal" : On the Importance of Literary Reading for Social Research. I Challenging Gender: Normalization and Beyond. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Konferensbidrag

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2009). Reading normalized knowledge production from a feminist perspective – a case study. I Challenging Education - Feminist and anti-oppressive perspectives on teaching and learning. Nordic conference on feminist pedagogies, Uppsala, Sweden, 14th - 16th of June 2009.

Samlingsverk (redaktör)

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. E. (ed.) & Öhman, A. (ed.) (2018). Norrlandslitteratur : Ekokritiska perspektiv. Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

Giritli Nygren, K. (ed.) , Johansson, A. (ed.) , Nyhlen, S. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2016). Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap. (Genusstudier vid Mittuniversitetet 10).

Hästbacka, E. (ed.) , Johansson, A. S. (ed.) & Johansson, A. (ed.) (2016). Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2015). "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2013). Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 4).  

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Mulinari, D. (ed.) (2011). Normalization and outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks (Book series: Rethinking research and professional practices in terms of relationality, subjectivity and power ).